Конфиденциалност

Всички интелектуални права, свързани със създадените от нас идеи и концепции, представени на този сайт, както и всички художествени материали, използвани за създаването на нашите уникални идеи и решения, могат да бъдат използвани само от нас и единствено за наши корпоративни нужди. Цялата интелектуална собственост върху създадените от нас решения, и сходните им права, принадлежат изключително и само на Иноватория ООД и компанията е единственият и изключителен собственик на всички интелектуални права на интернет страницата.

Компанията като собственик на всичките интелектуалните права, свързани със създадените от нея решения, в рамките на настоящия уеб сайт, не позволяват използването дори на части от визуални, графични елементи и текст.

Нашият уеб сайт съдържа информация, която може да бъде свързана с други уеб сайтове, върху които ние нямаме контрол и не носим отговорност.

Ако линкове или реклами, представени на нашия сайт нарушават правата на уеб сайтовете на други компании, извършващи подобна дейност, ние не носим никаква отговорност. В този случай ние действаме като компания, предоставяща рекламни площи.

Използване на лични данни:
Моля, прочетете внимателно публикуваната тук информация, преди да предоставите ваша лична информация:
Чрез сайта се събират лични данни като име, имейл адрес, и др., доброволно предоставени от всеки потребител на сайта. Личните данни се използват за отговор на направено запитване от ваша страна, поръчка на продукт, както и за изпращане на актуална информация за нашите нови продукти или промоции. Изпращайки запитване или поръчка вие доброволно се съгласявате да използваме вашите данни за връзка с вас и включването ви в нашата база данни. С изключение на упоменатите по-долу случаи, ние не предоставяме дадените от Вас лични данни. Изключенията са следните:
Информацията се споделя с нашите партньори, които работят по поддържането на сайта и промоциите ни. Те са задължени да спазват правилото за поверителност; Вероятно бихме могли да имаме съвместна промоция с друга компания, която ще се ползва от предоставените от вас данни.

За да можем да предложим обслужване на високо ниво за всички наши клиенти, използваме професионални услуги за подбор на персонал от www.horizons.bg; услуги за счетоводно обслужване от www.prospectusbg.com;